1

1

در مرحله ی اول  کافیست روی دانلود  فایل کلیک کنید ،  نصب خود به  خود آغاز میشود 

2

2

فایل  دانلود شده در قسمت دانلود های تلفن همراه شما ذخیره شده است. 

3

3

به قسمت  فایل های دانلود شده رفته و روی فایل کلیک کنید و اجازه نصب بدهید 

4

4

چند دقیقه صبر کنید اپلیکیشن روی  تلفن شما نصب میشود